INTRODUCCIÓ

Tots sabem la importància que té l’esport per a una educació integral de les persones.
Des de l’esport del ciclisme volem contribuir a que cada vegada hi hagi més fillets i filletes que practiquen esport, millorant així les seves aptituds físiques, l’adquisició d’hàbits saludables i fomentar els valors relacionats amb la convivència, l’autoestima, la responsabilitat, el respecte, l’educació vial i la cura del medi ambient. Volem consolidar una escola de ciclisme base que prioritzi l’educació davant la competitivitat i que s’articuli en grups reduïts i de diferents nivells, atesos per personal qualificat. Per dur a terme aquest projecte considerem imprescindible comptar amb la responsabilitat compartida dels pares dels fillets i filletes. En tot moment el club continuarà estant obert a les seves iniciatives i aportacions i es consensuaran les línies d’actuació.

OBJECTIUS

 • Fomentar la pràctica del ciclisme entre els fillets i filletes, en les diferents vessants que ofereix actualment (btt i carretera), sense descartar altres modalitats que estan prenent força (bike-trial, bmx, freeride, etc.). Essent requisit imprescindible tenir llicència federativa.

 • Aprendre les destreses bàsiques per al domini de l’esport de la bicicleta procurant experiències agradables i alta motivació.

 • Organitzar l’escola en diferents nivells: a les primeres edats es centrarà en una iniciació esportiva que permeti millorar les aptituds físiques d’una manera lúdica i no competitiva. A partir dels 11 anys es podrà iniciar un entrenament més intensiu i més orientat a la competició, per continuar l’especialització en els adolescents i l’alt rendiment en els adults.

 • Aconseguir una adequada interpretació de la competició, sense la necessitat de crear campions ni exigir resultats.

 • Que la pràctica del ciclisme contribueixi a la formació integral dels fillets i filletes des dels aspectes dels hàbits esportius, la convivència, els valors, la salut, l’educació vial i l’educació ambiental.

 • Aconseguir seguretat en la pràctica de l’esport, procurant entrenar en llocs adequats i respectant els límits individuals.

 • Aconseguir la responsabilitat compartida entre el monitor, els pares i els fillets i filletes.

PERSONES I ENTITATS IMPLICADES

 • MONITORS

  • Han de tenir la titulació acadèmica esportiva adequada els coneixements teòrics i pràctics adequats a fi de facilitar una formació integral adaptada a l’edat i la capacitat de cada fillet/a.
  • Han de realitzar una planificació general del curs per tal que en les diferents sessions d’entrenament es compleixin tots els objectius proposats.
  • Han d’organitzar les sessions d’entrenament utilitzant els materials adequats i oferint múltiples variants, a fi de motivar els alumnes.
  • Han de tenir una comunicació adequada amb els alumnes, guanyar-se la confiança i crear un ambient de participació i companyonia entre els fillets i filletes.
  • Han de concienciar sobre els hàbits saludables (higiene, somni, postura, alimentació,…), l’educació vial i la cura del medi ambient.
  • Han d’aconseguir que els alumnes millorin les seves aptituds físiques evitant la pressió competitiva.
 • FILLETS I FILLETES

  • Han de tenir llicència federativa.
  • Han de respondre amb un mínim de regularitat (assistència, puntualitat, participació)
  • Han de tenir cura del material (particular, de l’escola i de l’entorn).
  • Ha de tenir respecte pels companys i companyes i complir les normes establertes.
  • Ha de realitzar els exercicis proposats.
 • PARES

  • Es consensuarà la forma de participació dels pares amb l’escola de ciclisme.
  • Abonaran les quotes corresponents.
  • Els pares serviran d’enllaç entre l’escola i l’assistència a competicions (Ex.: pare responsable de curses).
  • Col·laboraran en altres activitats de la Penya Ciclista Ciutadella com excursions, sortides, festes, …
 • PENYA CICLISTA CIUTADELLA

  • Coordinarà i supervisarà l’organització de l’escola de ciclisme base.
  • Cursarà les llicències federatives.
  • Aportarà l’equipament de roba establert.
  • Assumirà les possibles pèrdues econòmiques de l’escola.
  • Estarà present a les curses.
  • Coordinarà altres activitats com excursions, sortides, festes, …

INSTAL.LACIONS I MATERIALS

 • Es procuraran els espais adequats per a impartir les classes (recintes tancats, pistes de centres escolars, terrenys municipals, campillo, pista voltadora, …)

 • Es procuraran els materials adequats per a realitzar les activitats.

 • Els fillets i filletes duran la seva bicicleta i el casc.

ACTIVITATS

 • S’organitzaran activitats variades i motivadores que potenciïn el desenvolupament de les destreses necessàries (tècniques, jocs, gimcanes, sortides, educació vial,…).

 • Estaran adaptades i esglaonades segons l’edat dels fillets i filletes.

 • Es donarà una importància destacada a la cooperació i la socialització.

 • Es podrà complementar amb la realització d’altres esports.

 • Hi haurà també sessions teòriques i de mecànica.