MANTENIMENT VORAVIES

Fa uns dies el president de la Penya Ciclista Ciutadella es va reunir amb el director insular de mobilitat Damià Moll i la ingeniera d’obres públiques, responsable del manteniment de les carreteres. Es tractaren diferents temes, però el motiu principal de la trobada era la preocupació que tenen els ciclistes per tenir les voravies netes.

S’acordà que en cas de detectar alguna incidència o tram especialment brut, un responsable de cada club o grup ciclista ho comunicarà per correu electrònic al departament de mobilitat del CIME.

admin.carreteres@cime.es

En el correu s’ha d’especificar el tipus d’incidència i la localització exacta.

Per altra banda es recomana seguir el perfil d’instagram del departament de mobilitat “@mobilitatcime”, ja que allà es publicarà tot allò relacionat amb les obres i manteniments de trams de la xarxa de carreteres de Menorca.