PENYA CICLISTA CIUTADELLA

c/ Eivissa, 10 (baix esquerre)
07760 – Ciutadella de Menorca
Obert els dimarts de 16:00h a 20:00h.

NIF: G-07615628
Telèfon: 644 878 194
e-mail: info@penyaciclistaciutadella.com

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENT Manel Mascaró Talaya
VICEPRESIDENT Joan Servera Comellas
SECRETÀRIA Maria Llufriu Prats
TRESORER Rafel Mir Llorens
VOCAL Oriol Baradad Baldomà
VOCAL Santiago Benejam Hitar
VOCAL Lluís Cerdà Adrián
VOCAL Sergio Juaneda Capó
VOCAL Gabriel Martínez Genestar
VOCAL Xavier Mascaró Mercadal
VOCAL Raül Riudavets Lázaro