ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 2022

Benvolguts socis, després d’haver suspès l’assemblea de 2021, aquest anys esperam poder-la celebrar sense cap entrebanc i seguint la normativa sanitària vigent, dia 4 de març.
A més aquest any hi ha les eleccions preceptives dels membres de la Junta Directiva.

Per la present us convocam a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS DE LA PENYA CICLISTA CIUTADELLA, que tindrà lloc dia 4 de març de 2022 a les 20:15 h. en primera convocatòria i a les 20:30 h. en segona convocatòria, al local social del club (C/Eivissa, 10), amb el següent ordre del dia:

 1.  Lectura i aprovació si s’escau de l’acta de l’assemblea 2020.
 2. Presentació i aprovació si s’escau del balanç econòmic de 2020 i
  2021.
 3. Memòria d’activitats de 2020 i 2021.
 4. Presentació i aprovació si s’escau del pressupost 2022.
 5. Projecte d’activitats per al 2022.
 6. Altres informacions.
 7. Torn obert de paraula.
 8. Constitució de la mesa electoral.
 9. Eleccions a la presidència i membres de la junta directiva.

(Termini de presentació de candidatures al C/ Eivissa, 10 – baix esquerra, fins dia 1 de març a les 20:30 h.).
Esperam la teva assistència.